Historia


W 1998 roku władze Gminy i Miasta Błaszki rozpoczęły starania o wdrożenie reformy oświaty i utworzenie Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach. W tym celu powołano Nadzwyczajna Komisję ds. reformy oświaty, w której oprócz radnych zasiadło trzech nauczycieli. Po długich dyskusjach i naradach powołano do życia nasza szkołę. Bardzo dużym problemem okazał się jednak brak samodzielnego obiektu dla nowo- powstałej szkoły. Zdecydowano, że w okresie przejściowym gimnazjum będzie dzielić pomieszczenia ze Szkoła Podstawową w Gruszczycach. Zarząd Gminy i Miasta Błaszki obowiązki dyrektora placówki powierzył mgr Łukaszowi Bitnerowi. Dzięki wielu pracom organizacyjnym i osobistemu zaangażowaniu dyrektora 1 września 1999 roku Publiczne Gimnazjum w Gruszczycach rozpoczęło swoją działalność. Na mocy porozumienia z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gruszczycach gimnazjum otrzymało dwa pomieszczenia dydaktyczne. Do wspólnego użytku ze szkołą podstawową przeznaczono zaś pracownie komputerowa, pełno wymiarową salę gimnastyczną, szatnie gimnastycznej szkolne oraz sanitariaty.

W drugim roku istnienia gimnazjum otrzymało nową pracownię komputerowa. Stan liczebny szkoły powiększył się o 60 uczniów i osiągnął liczbę 117.W związku z zaistniałą sytuacją szkoła podstawowa przekazała gimnazjum kolejne dwa pomieszczenia dydaktyczne.Rok 2001/2002 przyniósł zwiększenie liczebności szkoły do 183 uczniów uczących się w 7 oddziałach w trudnych warunkach lokalowych. Koniecznością stała się budowa nowego samodzielnego budynku gimnazjum. Dzięki zaangażowaniu działaczy społecznych, rodziców, nauczycieli i władz gminnych w sierpniu 2001 roku przystąpiono do budowy siedziby placówki.Prace budowlane przebiegały rytmicznie, bez zakłóceń. Inwestycję zakończono latem 2002 roku, dzięki czemu 2 września 2002 roku 200 uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach rozpoczęło naukę w nowym gmachu.Budynek liczy ok. 1100 m2 . Posiada 9 pracowni dydaktycznych. Każda ma ok. 60 m2 , wśród nich jest nowocześnie urządzona pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, a także mała salka gimnastyczna pełniąca również rolę świetlicy, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinety dyrektora i jego zastępcy, archiwum szkolne, pomieszczenie dla uczniów , gdzie znajduje się siedziba szkolnego radiowęzła oraz dwa pomieszczenia dla personelu. Oprócz tego w budynku znajdują się trzy duże przestronne korytarze, funkcjonalne sanitariaty (w tym dla niepełnosprawnych), szatnie, które zawierają zamykane szafki na odzież i obuwie uczniów. Gimnazjum wspólnie ze szkołą podstawowa użytkuje pełno wymiarowa salę gimnastyczną. Budynek szkoły jest nowoczesny, funkcjonalny, spełnia standardy i normy europejskie.

Informacja wytworzona przez:
Sebastian Bożek
email: sebastian.bozek@blaszki.pl tel.:(43) 829-09-56 fax: (43) 829-09-32
, w dniu:  28‑09‑2007 22:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sebastian Bożek
email: sebastian.bozek@blaszki.pl tel.:(43) 829-09-56 fax: (43) 829-09-32
, w dniu:  28‑09‑2007 22:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2011 20:45:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie