Pedagog Szkolny


Jeżeli masz jakiś problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić lub taki problem ma Twój kolega, czy koleżanka, a ty nie umiesz im pomóc...

Jeżeli chciałbyś się z kimś podzielić swoimi pomysłami, opiniami, czy sukcesami...

Jeżeli masz ochotę porozmawiać...

 

Zapraszam!

Pedagog szkolny Małgorzata Wagan

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

09‑09‑2014 16:40:29

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

2. Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i organizowanie odpowiednich form pomocy.

3. Rozpoznanie i opieka nad uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych.

5. Zapobieganie zaburzeniom zachowania u uczniów.

6. Rozpoznawanie potrzeb uczniów wybitnie uzdolnionych i organizowanie dla nich odpowiednich form pomocy we współpracy z nauczycielami, dyrekcją szkoły, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi organizacjami.

7. Udzielanie pomocy w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

8. Wspieranie mocnych stron uczniów.

9. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej i prozdrowotnej.

10. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zgłaszanych problemów.

11. Realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

12. Rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów w szkole.

13. Współpraca z wychowawcami klas, dyrekcją szkoły i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Błaszkach w zakresie zapewnienia odpowiedniej pomocy materialnej dla uczniów.

14. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dla dzieci i rodzin.

15. Udział w pracach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

16. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Sebastian Bożek
email: sebastian.bozek@blaszki.pl tel.:(43) 829-09-56 fax: (43) 829-09-32
, w dniu:  11‑03‑2011 20:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sebastian Bożek
email: sebastian.bozek@blaszki.pl tel.:(43) 829-09-56 fax: (43) 829-09-32
, w dniu:  11‑03‑2011 20:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 11:13:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie